Over deze vereniging

De MMS Alumni Network Association

De MMS Alumni Network Association is de vereniging van en voor Certified MMS coaches, met als doel om voor en met haar leden:

  • Bijeenkomsten, workshops, lezingen en dergelijke te organiseren met als doel om een ontmoetingsplaats te creëren, alsmede om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de vereniging.
  • Activiteiten te organiseren die kunnen bijdragen aan de business development van de leden.
  • De infrastructuur op te zetten zodat de MMS coaches elkaar kunnen vinden en gevonden kunnen worden (de coach directory)

Door de leden van MMS Alumni Network Associationte verbinden en een ontmoetingsplek te creëren, wordt het MMS gedachtegoed verder opgebouwd en uitgedragen.

  • Door activiteiten te organiseren die open staan voor de relaties van de alumni leden zal verder inhoud gegeven worden aan het MMS label;
  • Initiatieven van de leden om eigen activiteiten te ontwikkelen op coachingsgebied zullen door de MMS Alumni Network Association worden ondersteund, maar niet worden geïnitieerd;
  • De MMS Alumni Network Association zal geen campagnes voeren om het MMS label actief in de markt te zetten.

De activiteiten dienen een combinatie te zijn van meet & greet en een inhoudelijke bijeenkomst. De MMS Alumni Network Association hanteert het all inclusive principe:
de jaarcontributie dekt de activiteiten in het lopende bestuursjaar.
Per jaar worden er:

  • 2 bijeenkomsten georganiseerd met een diner en koffie;
  • 2 bijeenkomsten met koffie en een borrel na afloop.

Hier vind je onze statuten en het huishoudelijke reglement

 

 

Archief