Welkom

Prefer English?

Welkom bij MMS Alumni Netwerk Association!

BELANGRIJK LEDENINITIATIEF IVM CORONA CRISIS
In verband met de huidige Corona uitbraak en de komende tijd van spanning en onzekerheid hebben wij (Huib Wurfbain, Caroline Wamsteker, Vanessa van Lennep, Pim Bedet, Bartjan van t Hoff en Dorine Wekking) het plan opgevat om een pool op te zetten van coaches die zich beschikbaar willen stellen om mensen te ondersteunen overeind te blijven in deze tijd.
Wil je meedoen dan kan je contact opnemen via Vanessa van Lennep: coaching@vanessavanlennep.nl van Team Blijfovereind.

UPDATE MMS SYMPOSIUM 2020
In verband met de uitbraak van het coronavirus zal het MMS-Symposium van zaterdag 6 juni 2020, verplaatst worden. Door het niveau van onzekerheid rond de uitbraak en de nodige voorzorgsmaatregelen, hebben we na zorgvuldige afweging besloten te zoeken naar een geschikte vervangende datum.
Zodra hier meer over bekend is zal je hier een update over ontvangen. Wij hopen dat je de noodzaak van deze dringende actie begrijpt en deze beslissing steunt.

Leden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging (mits adresgegevens kloppen).
Niet-leden kunnen via onderstaande afbeelding een uitnodiging aanvragen.

Het is ons verlangen om leden te kunnen faciliteren om bijeenkomsten bij te wonen om nieuwe inzichten te krijgen, elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en elkaar te ondersteunen.

We hopen dat je snel met één van onze bijeenkomsten kunt kennismaken.

Je bent van harte welkom!

Het bestuur
Olivier, Carel-Jan, Susanne, Arno en Asha

 

Toch liever Nederlands?

Welcome to the MMS Alumni Network Association!

IMPORTANT MEMBERS INITIATIVE ON CORONA CRISIS
In connection with the current Corona outbreak and the coming period of tension and uncertainty, we (Huib Wurfbain, Caroline Wamsteker, Vanessa van Lennep, Pim Bedet, Bartjan van t Hoff and Dorine Wekking) are setting up a pool of coaches, who want to make themselves available to support people to survive this crisis.
If you want to participate, you can contact Vanessa van Lennep: coaching@vanessavanlennep.nl.

UPDATE MMS SYMPOSIUM 2020
We would like to inform you that - in connection with the corona virus outbreak - the MMS Symposium scheduled on Saturday June 6th, 2020, will be rescheduled. Due to the level of uncertainty surrounding the outbreak and the necessary precautions, we decided - after careful consideration - to look for a suitable new date.
As soon as we have more information, you will receive an update. We hope you understand the need for this urgent action and support this decision.

Members will receive an invitation (provided that address details are correct).
Non-members can apply for an invitation via the image below.

It is our desire to facilitate members to attend meetings in order to gain new insights, to meet each other, to get to know each other and to support each other.

We hope that you soon become acquainted with one of our meetings.

You are most welcome!

The board
Olivier, Carel-Jan, Susanne, Arno en Asha

 

to the top/naar het begin

Lid worden

De Alumnivereniging is van en voor Certified MMS coaches.
De kosten voor het lidmaatschap zijn € 95,- per jaar. Hiervoor zal je een factuur ontvangen.
 
Lid worden gaat als volgt:
* Meld je aan via penningmeester@mms-alumni.nl. Geef hierbij je naam, adres, telefoonnummer en jaar waarin je de CT hebt gedaan op.
* Zodra je aanvraag voor het lidmaatschap is goedgekeurd ontvang je daarvan bericht.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
The Alumni Association is from and for Certified MMS coaches.
Membership costs are € 95, - per year. For this you will receive an invoice.
 

Becoming a member goes as follows:

* Register via penningmeester@mms-alumni.nl . Please enter your name, address, telephone number and year in which you did the CT.
* As soon as your application for the membership has been approved, you will be notificied.
 

Archief