Welkom

Prefer English?

Welkom bij Alumni Netwerk Association!

Dé vereniging van en voor Certified MMS coaches.
Hier kun je alle informatie over komende bijeenkomsten en activiteiten vinden.
Tevens kunnen de doelstellingen en verslagen van de vereniging via deze website worden ingezien.

We nodigen je van harte uit om een kijkje te komen nemen op onze bijeenkomsten.
Zodra een nieuwe bijeenkomst of activiteit is gepland, zal deze zichtbaar zijn onder het kopje Agenda. Je kunt je dan ook daar aanmelden voor die bijeenkomst.

Sinds 16 januari 2019 zijn wij als nieuw bestuur gestart.
In deze opstartfase zijn we onze visie en de wijze waarop wij de leden pro-actief kunnen betrekken bij de ontwikkeling en groei van de Alumni, aan het vormgeven.
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst zullen we er meer over vertellen en om feedback vragen.

Het is ons verlangen om leden te kunnen faciliteren om bijeenkomsten bij te wonen om nieuwe inzichten te krijgen, elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en elkaar te ondersteunen.

We hopen dat je snel met één van onze bijeenkomsten kunt kennismaken.

Je bent van harte welkom!

Hartelijke groet, namens het nieuwe bestuur

Olivier Akkerman
Voorzitter

 

Toch liever Nederlands?

Welcome to the Alumni Network Association!

Thé association of and for Certified MMS coaches.
Here you can find all information about upcoming meetings and events.
The objectives and reports of the association can also be viewed on this website.

We warmly invite you to our meetings to have a look.
As soon as a new meeting or event is planned, it will be visible in Agenda. You can also register there.

Since January 16, 2019 we have started as a new board.
In this start-up phase, we are formulating our vision and the way in which we can proactively involve members in the development and growth of Alumni.
During the next meeting we will tell you more about it and ask for your feedback.

It is our desire to facilitate members to attend meetings in order to gain new insights, to meet each other, to get to know each other and to support each other.

We hope that you soon become acquainted with one of our meetings.

On behalf of the board, you are most welcome!

Olivier Akkerman
Chairman

 

to the top/naar het begin

Lid worden

De Alumnivereniging is van en voor Certified MMS coaches.
De kosten voor het lidmaatschap zijn € 95,- per jaar. Hiervoor zal je een factuur ontvangen.
 
Lid worden gaat als volgt:
* Vraag een account aan via Lid worden;
* Zodra je aanvraag voor een account en lidmaatschap is goedgekeurd ontvang je daarvan bericht.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
The Alumni Association is from and for Certified MMS coaches.
Membership costs are € 95, - per year. For this you will receive an invoice.
 
Becoming a member goes as follows:
* Request an account via Become a member;
* As soon as your application for an account and membership has been approved, you will be notificied.
 

Archief