Welkom

Prefer English?

Welkom bij MMS Alumni Netwerk Association!

Omdat we momenteel niet samen kunnen komen, organiseren wij op 4 Juni van 20.00 tot 21.30 uur:

Een online-gelegenheid om

  1. elkaar weer te zien
  2. elkaar te vertellen hoe het gaat, zowel persoonlijk als zakelijk
  3. hulp of advies te vragen
  4. te vertellen waar je mee bezig bent

Je hoeft je niet aan te melden, want je krijgt een uitnodiging via email. Als je zin en tijd hebt, dan kun je via de link het cafe in. En als het niet uitkomt, dan misschien een andere keer.

Let op: mocht je als lid geen uitnodiging hebben ontvangen, kijk dan in je spambox!

UPDATE MMS SYMPOSIUM 2020
We zijn voornemens het MMS-Symposium te houden op zaterdag 14 november 2020

Leden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging (mits adresgegevens kloppen).
Niet-leden kunnen via onderstaande afbeelding een uitnodiging aanvragen.

Het is ons verlangen om leden te kunnen faciliteren om bijeenkomsten bij te wonen om nieuwe inzichten te krijgen, elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en elkaar te ondersteunen.

We hopen dat je snel met één van onze bijeenkomsten kunt kennismaken.

Je bent van harte welkom!

Het bestuur
Olivier, Carel-Jan, Susanne, Arno en Asha

 

Toch liever Nederlands?

Welcome to the MMS Alumni Network Association!

Because we can't get together at the moment, that is why we organize on June 4 from 8 pm to 9.30 pm:

An online opportunity to

  1. see each other again
  2. tell each other how it goes, both personally and professionally
  3. ask for help or advice
  4. tell what you are doing

You do not have to register, because you will receive an invitation via email. If you feel like it and have the time, you can enter the cafe via the link. And if it doesn't suit you, then maybe another time.

Note: if you are a member and did not receive an invitation, please check your spam box!

UPDATE MMS SYMPOSIUM 2020
We intend to host the MMS Symposium on Saturday, November 14, 2020

Members will receive an invitation (provided that address details are correct).
Non-members can apply for an invitation via the image below.

It is our desire to facilitate members to attend meetings in order to gain new insights, to meet each other, to get to know each other and to support each other.

We hope that you soon become acquainted with one of our meetings.

You are most welcome!

The board
Olivier, Carel-Jan, Susanne, Arno en Asha

 

to the top/naar het begin

Lid worden

De Alumnivereniging is van en voor Certified MMS coaches.
De kosten voor het lidmaatschap zijn € 95,- per jaar. Hiervoor zal je een factuur ontvangen.
 
Lid worden gaat als volgt:
* Meld je aan via penningmeester@mms-alumni.nl. Geef hierbij je naam, adres, telefoonnummer en jaar waarin je de CT hebt gedaan op.
* Zodra je aanvraag voor het lidmaatschap is goedgekeurd ontvang je daarvan bericht.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
The Alumni Association is from and for Certified MMS coaches.
Membership costs are € 95, - per year. For this you will receive an invoice.
 

Becoming a member goes as follows:

* Register via penningmeester@mms-alumni.nl . Please enter your name, address, telephone number and year in which you did the CT.
* As soon as your application for the membership has been approved, you will be notificied.
 

Archief